SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)