Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2020. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2020. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)