Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2022.g – (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica“)

/Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2022.g – (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica“)
Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2022.g – (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica“)