SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE – ODRŽAVANJE SISTEMA ZA HLAĐENJE  za 2015. god. – za ŠG „Sremska Mitrovica“

/SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE – ODRŽAVANJE SISTEMA ZA HLAĐENJE  za 2015. god. – za ŠG „Sremska Mitrovica“