ŠTAMPANJE REKLAMNO-PROPAGANDNOG MATERIJALA 2016. god. (za nastup na VII evropskom samitu regiona i gradova – javni nastup EUROVEA, Bratislava)

/ŠTAMPANJE REKLAMNO-PROPAGANDNOG MATERIJALA 2016. god. (za nastup na VII evropskom samitu regiona i gradova – javni nastup EUROVEA, Bratislava)