SUVI PREGLED BRODA „DIJANA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“

/SUVI PREGLED BRODA „DIJANA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“