Tehnički gasovi (boce za autogene zavarivanje, acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) 2019. god.

/Tehnički gasovi (boce za autogene zavarivanje, acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) 2019. god.