TEHNIČKI GASOVI (BOCE ZA AUTOGENE ZAVARIVANJE, ACETILEN, KISEONIK, UGLJEN-DIOKSID) – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) 2020. GOD.

/TEHNIČKI GASOVI (BOCE ZA AUTOGENE ZAVARIVANJE, ACETILEN, KISEONIK, UGLJEN-DIOKSID) – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) 2020. GOD.