Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)
Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)