Tehnički pregled i servisiranje fiskalnih kasa 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/Tehnički pregled i servisiranje fiskalnih kasa 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)