TEHNIČKI PREGLED I SERVISIRANJE FISKALNIH KASA 2021- (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/TEHNIČKI PREGLED I SERVISIRANJE FISKALNIH KASA 2021- (za potrebe ŠG „Novi Sad“)