TELEFONSKA I LAN RAČUNARSKA MREŽA, SA USLUGOM INSTALACIJE 2019. GOD. – ( za potrebe ŠG „Sombor“)

/TELEFONSKA I LAN RAČUNARSKA MREŽA, SA USLUGOM INSTALACIJE 2019. GOD. – ( za potrebe ŠG „Sombor“)