ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA za 2015. godinu – za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 24.03.2015.