Unapređenje i održavanje GIS softvera, baze i portala, 2018.god. – u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

/Unapređenje i održavanje GIS softvera, baze i portala, 2018.god. – u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva