Unapređenje i održavanje GIS softvera, baze i portala, 2019. god.- u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

/Unapređenje i održavanje GIS softvera, baze i portala, 2019. god.- u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda