USLUGA KAMIONSKOG PREVOZA – Prevoz harvestera i ostalih radnih mašina – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/USLUGA KAMIONSKOG PREVOZA – Prevoz harvestera i ostalih radnih mašina – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)