Usluga tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) za 2019. god.

/Usluga tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) za 2019. god.