USLUGE ANGAŽOVANJA KONSULTANATA ZA TEHNIČKU POMOĆ U PROCESU REALIZACIJE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INO-FONDOVA, UZ MONITORING I EVALUACIJU – 2017. GOD.

/USLUGE ANGAŽOVANJA KONSULTANATA ZA TEHNIČKU POMOĆ U PROCESU REALIZACIJE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INO-FONDOVA, UZ MONITORING I EVALUACIJU – 2017. GOD.