USLUGE ANGAŽOVANJA KONSULTANTA ZA TEHNIČKU POMOĆ U PROCESU REALIZACIJE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INO-FONDOVA, UZ MONITORING I EVALUACIJU – 2016. GOD.

/USLUGE ANGAŽOVANJA KONSULTANTA ZA TEHNIČKU POMOĆ U PROCESU REALIZACIJE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INO-FONDOVA, UZ MONITORING I EVALUACIJU – 2016. GOD.