Usluge na gajenju i uređivanju šuma 2020. god. (III)

/Usluge na gajenju i uređivanju šuma 2020. god. (III)
Usluge na gajenju i uređivanju šuma 2020. god. (III)

Usluge na gajenju i uređivanju šuma 2020. god. (III)

2020-12-31T04:27:15+00:00децембар 31st, 2020|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/