USLUGE ODRŽAVANjA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“

/USLUGE ODRŽAVANjA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“