USLUGE OPTIČKOG INTERNETA, VPN-a i PTV-a za 2015. god. (za potrebe ŠG „Sr. Mitrovica“ i Direkcija JP)

/USLUGE OPTIČKOG INTERNETA, VPN-a i PTV-a za 2015. god. (za potrebe ŠG „Sr. Mitrovica“ i Direkcija JP)