Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2020. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2020. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)