Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)
Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

2021-07-08T05:39:58+00:00јул 8th, 2021|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/