Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)
Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

2021-05-25T05:14:52+00:00мај 25th, 2021|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/