Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)
Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

2021-03-30T05:25:56+00:00март 30th, 2021|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/