USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH VOZILA I TRAKTORA 2019. GOD. II – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH VOZILA I TRAKTORA 2019. GOD. II – (za potrebe ŠG „Sombor“)