USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH VOZILA I TRAKTORA 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH VOZILA I TRAKTORA 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)