Voda za piće, sa aparatom za toplu i hladnu vodu, 2022. god., za potrebe ŠG Novi Sad

/Voda za piće, sa aparatom za toplu i hladnu vodu, 2022. god., za potrebe ŠG Novi Sad