Zavarivanje specijalnim i manganskim čelicima 2021. god. -(za potrebe ŠG „Sombor“)

/Zavarivanje specijalnim i manganskim čelicima 2021. god. -(za potrebe ŠG „Sombor“)