JP „Vojvodinašume“ je ove godine za posetioce 46. međunarodnog sajma LORIST, u periodu od 2. do 6. oktobra, pripremilo razne interesantne programe koje će moći da vide i čuju. Na otvorenom delu Novosadskog sajma kod fontane, pored šumarskog štanda, imaće priliku uživo da vide jelene lopatare (Dama dama) i saznaju nešto više o ovoj alohtonoj vrsti jelena čije je poreklo sa Bliskog istoka.

JP „Vojvodinašume“ između ostalog planira da u novembru 2013. godine otvori prve farme jelena lopatara (Dama dama) u Republici Srbiji za proizvodnju mesa divljači. Radi se o konceptu mini-farmi punog tehnološkog procesa koji u zemljama EU postoji više od 25 godina. Farma se gradi u okviru lovišta Ristovača kod Bača na površini od 35ha sa planskim ciljem dostizanja standarda koji važi u EU.