U subotu 14.10.2023. god. u saradnji sa nevladinom organizacijom Discover Serbia u SRP Obedska bara i SRP Koviljsko-petrovaradinski rit, održane su dve ekološke volonterske akcije.

U akciji koja je sprovedena u SRP Koviljsko-petrovaradinski rit je sakupljeno 65 džakova smeća, uglavnom uz rubove rezervata koji gravitira ka naselju Kovilj. Očišćeni su delovi rezervata koji su najizloženiji uticaju prolaznika i meštana. Ovi rubni delovi rezervata su dodatno izloženi lakšem raznošenju otpada putem poplava reke Dunav, pri čemu se taj otpad raznosi vodom i u šume i dalje u delove rezervata. Takođe, volonteri su pomagali na održavanju (farbanje) mobilijara, osmatračnica i info tabli koje su postavljene na više lokacija u rezervatu.

Najveći doprinos volonteri su dali na čišćenju jednog prirodnog kanala koji vodi do Čomčovog voka (lokalitet Kurjačka greda). Kanal je očišćen od naplavina kao i drvnog materijala koji je zatrpao kanal nakon nezapamćenih oluja u julu mesecu ove godine. Ovaj kao i drugi kanali značajno su i mrestilište riba pa omogućavanje njihove prohodnosti ima veliki uticaj na održavanje populacija riba u rezervatu.

Akcija u Koviljskom ritu je sprovedena sa 80 volontera fime BlackRock, koji su raspoređeni u više timova koje su koordinirali zaposleni JP ,,Vojvodinašume“, Šumska uprava Kovilj.

Akcija na Obedskoj bari je okupila 70 zaposlenih fime Robert BOSCH iz Šimanovaca, koji su još tokom proleća ove godine imali prvu volontersku akciju na ovom području. Akciji su se pridružili lokalni stočari, predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i zaposleni JP ,,Vojvodinašume“.

Volonteri su bili angažovani na skidanju zaštitne ograde sa mladih šuma hrasta radi uspostavljanja ekoloških koridora divljih životinja i ekositema šuma u dužini od 1.450 m, postavljanju 6 km električne ograde za napasanje stoke na vlažnim livadama. Volonteri su sa 3 čamca izvršili čišćenje barske trave na vodenim površinama Krstonošića okna i pecaroških mesta. Volonteri su takođe radili i na izradi dve rekreativne sprave za decu u info-centru Obedska bara.