JP „Vojvodinašume“ je u saradnji sa organizacijom Discover Serbia, u SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“, tokom subote 13. aprila, 2024. godine sprovela veliku, ekološku, volontersku akciju pod nazivom „ECO-FAMILY DAY“.

U ovoj akciji, učestvovalo je preko 80 volontera i volonterki, čije aktivnosti su koordinisali zaposleni JP „Vojvodinašume“, šumske uprave Kovilj.

Različiti timovi volontera i volonterki tog dana, izradili su i postavili 9 gnezda, od vrbovog pruća, za smuđa, u cilju stvaranja optimalnog i sigurnog okruženja za razmnožavanje ove vrste. Takođe, timovi volontera i volonterki su uz stručnu podršku, korišćenjem prirodnih materijala postavili i popravili mobilijar za decu, koji je nalazi unutar Rezervata na lokalitetu Šlajz.

Veliki doprinos akciji dali su i volonteri i volontereke koji su uz stručnu ekološku flotu Discaver Serbia, sa specijalnim čamcima, očistili od smeća i plastike priobalje i teže dostupan deo u Koviljskom delu rezervata.

Konkretne aktivnosti, u cilju obnove ribljeg fonda u rezervatu, održavanju infrastrukture za posetioce i smanjenju negativnih uticaja plastike na lokalni ekosistem i staništa, upotpunile su i edukativne radionice koje su bile namenjene za decu volontera i volonterki, na Tikvari. Naime, zaposleni JP „Vojvodinašume“ i edukativni tim Discaver Serbia, koji čine licencirani edukatori za učenje u prirodi, realizovali su radionice na temu insekata i oprašivanja, dok je edukativni tim Dečijeg inovacionog centra pripremio za mališane ekološke lego radionice.

Pored navedenih značaja za prirodu i ovo važno zaštićeno područje, sam događaj imao je i jedan poseban i plemeniti cilj, tj. da okupi porodicu na jednom mestu i na taj način zajednički podseti odrasle, a nauči najmlađe pravim vrednostima i odnosu prema prirodi.