Neuobičajeno visoke temperature vazduha za ovo doba godine u sadejstvu sa vetrom često su uzrok nekontrolisanog  širenja vatre koja veoma brzo može prerasti u požar. Namerno spaljivanje suvih biljnih ostataka je veoma rizično naročito ako se vrši u blizini šume, stoga JP „Vojvodinašume“, apeluje na građane da primene pojačane mere zaštite od požara poštujući osnovna pravila preventive:

  • ne spaljujte travu, nisko rastinje i smeće na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i na poljoprivrednim posedima u blizini šume;
  • ne bacajte opuške u prirodi;
  • ne palite roštilj na otvorenom prostoru koji nije za tu namenu predviđen i adekvatno obezbeđen;
  • nakon boravka u šumi, pokupite sve što ste sa sobom poneli, uključujući i praznu ambalažu;
  • ne bacajte smeće u šumi između ostalog i zbog toga što postoji opasnost od samozapaljenja.

U slučaju pojave šumskog požara, molimo građane da obaveste vatrogasnu službu na telefon 193. kao i najbližu šumsku upravu.

Ukoliko ne postoji realna opasnost po gasioca, poželjno je da se gašenju požara odmah pristupi, jer je opštepoznata činjenica da se svaki požar u početnoj fazi najbrže i najefikasnije gasi.

sl. Obeleženo i zaštićeno ložište za izletnike