WWF Adria je započela projekаt nazvan „Zaštićena područja za prirodu i ljude“. Тokom sledeće četiri godine WWF će u regionu Dinarskog luka raditi sa donosiocima odluka na unapređenju zaštite prirode, argumentovano tražeći da se sve vrednosti koje donose ekosistemi uključe u razvojne strategije Srbije i zemlje balkanskog regiona. Kao relevantan sagovornik, WWF će upotrebiti socijalne i ekonomske dobrobiti zaštićenih područja kojima se dobro upravlja, prikupiti podatke i informacije potrebne za odlučivanje i podsetiti donosioce odluka na obaveze iz dokumenta „Velika pobeda za Dinarski luk“, koji su usvojili 2013. godine.

Projekat ima dva glavna cilja, prvi je da upravljače zaštićenih područja poveže sа lokalnom zajednicom i da se lokalna zajednica uključi u procese donošenja odluka u zaštićenim područjimа. Očekujemo da će se kroz program izgraditi jaka podrška u lokalnim zajednicama za uticaj na donošenje i sprovođenje zakona i omogućiti uključivanje lokalnih iskustava u nacionalne politike. Takođe, projekat teži da se u zaštićenim područjima, razvije održiva turistička ponuda.

wwf slika1 (2)

JP “Vojvodinašume” u okviru projekta je uključen kroz aktivnosti u Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje”. Pored Gornjeg Podunavlja u Srbiji su uključena i još četiri zaštićena područja: nacionalni parkovi Fruška gora, Đerdap i Tara i predeo izuzetnih odlika Avala.

U Srbiji će se poboljšati komunikacija sa lokalnom zajednicom kroz uspostavljanje saveta korisnika, a nacionalni parkovi Fruška gora, Đerdap i Tara, Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje i predeo izuzetnih odlika Avala postaće edukativni centri za škole i sve posetioce.

wwf slika1 (4)

Projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ će doprineti uključivanju lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima, kao i boljoj saradnji između zaštićenih područja u regionu u okviru mreže zaštićenih područja Dinarida „Parkovi Dinarida“ osnovane 2014. godine, koja ima 54 člana. Posebna pažnja posvećena je proceni dobrobiti od zaštićenih područja, uvođenju principa održivog turizma u zaštićena područja, razmeni iskustava i obrazovanju.

Projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ započet je u oktobru 2015. i trajaće do oktobra 2019. godine, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija – Sida.

… 

Za dodatne informacije:

JP Vojvodinašume kontakti:

Ivana Vasić, samostalni referent za zaštićena područja i životnu sredinu, Direkcija JP Vojvodinašume,  ivana.vasic@vojvodinasume.rs

Radmila Šakić Peurača, samostalni referent za zaštićena područja i životnu sredinu, ŠG Sombor, srpgp.sgsombor@gmail.com