U Zagrebu je 2. februara 2015. godine, na Svetski dan vlažnih staništa, osamnaest institucija iz četiri države koje upravljaju područjima uz reku Savu potpisalo Deklaraciju mreže Sava Parks o jačanju zaštite te reke i njenih poplavnih površina. Sava Parks je mreža institucija iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije, koje upravljaju zaštićenim područjima uz reku Savu od njenog izvora do ušća u Dunav.

Potpisivanjem deklaracije sve institucije, među kojima se nalazi i Javno preduzeće Vojvodinašume, preuzele su odgovornost za očuvanje biološke raznolikosti zaštićenih područja uz reku Savu.

Prekograničnom saradnjom svi upravljači će se truditi da u skladu s održivim razvojem jačaju i štite prirodno bogatstvo i kulturno nasleđe Evrope, vodeći se pritom zakonima Evropske unije vezanim za zaštitu prirode. Deklaracija mreže Sava Parks trebalo bi da omogući razmenu znanja i veština potrebnih za unapređenje i održavanje dobrog ekološkog stanja reke Save. Zbog klimatskih promena, uz Savu je nužno osigurati prihvat većih količina poplavnih voda.

Povezivanje zaštićenih područja kroz četiri zemlje znači celovitiju zaštitu, konkurentniju turističku ponudu i isticanje ključne uloge koju poplavna polja već sada imaju u prilagođavanju klimatskim promenama. Ova deklaracija je sastavni deo projekta Jačanje zaštite reke Save i njenih poplavnih površina koji je pokrenula Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje iz Hrvatske u saradnji s nemačkom fondacijom EuroNatur i Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode.