Unapređenje zaštite životne sredine i održivi razvoj posmatrani kroz potencijal prirodnih resursa i različitih privrednih oblasti bili su u fokusu dvodnevne konferencije na kojoj je učestvovalo preko 40 eminentnih govornika. Dinamičan i interaktivan program su obeležile najaktuelnije teme, nove informacije, planovi i strategije, zatim najbolji primeri iz prakse, uvid o mogućnostima i isplativosti novih investicija, ali i zanimljive diskusije i promocije koje će svakako pokrenuti nove kreativne izazove. EKOnferencija “Životna sredina – svetska prestonica 2021.” za paneliste i učesnike održana je u dva paralelna formata – uživo i online, a okupila je predstavnike najznačajnijih državnih i međunarodnih institucija, kompanija, finansijskih institucija, akademske zajednice, lokalnih samouprava, strukovnih udruženja iz Srbije i zemalja Regiona.

Na drugom panelu, koji je sagledavao uticaj klimatskih promena na održivo upravljanje resursima, kao i odnos prema vodnim i šumskim resursima, učestvovao je i direktor JP „Vojvodinašume“, Roland Kokai, koji je širem auditorijumu naglasio na koji način klimatske promene već utiču na poslovanje JP „Vojvodinašume“, kako se prilagođava pristup u gazdovanju šumama usled ovih uticaja. Takođe, direktor Kokai je i objasnio svu složenost i problematiku podizanja šuma u Vojvodini. Pored njega, na ovom panelu svoj doprinos dinamičnoj diskusiji dali su i Antoine Avignon, ispred EU delgacije u Srbiji za politiku životne sredine i ekonomskog rasta, Žarko Petrović, rukovodilac sektora za vitalni razvoj UNDP, Tibor Moldvai, Heinrich Böll Stiftung Büro Belgrad i Prof. dr Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na kraju konferencije, stručni kolegijum EKOnferencije “Životna sredina – svetska prestonica 2021.”,  doneo odluku da nagradu Brand Leader Award 2021 dodeli Javnom preduzeću Vojvodinašume – Lider u postavljanju novih standarda u kvalitetu, operativnoj izvrsnosti, primeni inovativnih ekološki odgovornih rešenja u oblasti upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i šumama.