Javno preduzeće „Vojvodinašume“ radi na izgradnji svog prvog šumskog puta u brdsko-planinskim uslovima, na Vršačkom bregu.  Put je ukupne dužine 3000 m, a početak trase puta nalazi se u blizini manastira „Trojeručica“ u Malom Središtu.

Na ovaj način omogućiće se lakši pristup šumama na gotovo 5000 ha u gazdinskoj jedinici „Vršački breg“ koja se nalazi u sastavu šumske uprave „Vršac“, odnosno šumskog gazdinstva „Banat“ Pančevo.

Put će biti izgrađen od prirodnih materijala u okruženju mešovitih šuma hrasta kitnjaka, bukve, lipe, graba i jasena, a cevasti propusti će omogućiti nesmetan protok manjih vodotoka koji se nalaze na trasi puta. Ruskus spada u retke i ugrožene vrste u Srbiji, ali je ovde vrlo raširen.

Ruskus

Zbog strmog terena i nedostatka puteva izvođenje uzgojnih radova do sada je bilo vrlo otežano. Transport šumskih sortimenata se uglavnom obavljao brdskim konjima – samarašima, a trupci su se privlačili uskim šumskim vlakama.

Trupci divlje trešnje i javora