JP ,,Vojvodinašume“,  je pored  redovnih aktivnosti na pošumljavanju u sezoni 2016./2017. gde je obim radova bio čak 1.600 ha, i ove godine postupajući po principima dobre prakse i tradicije na indirektan način podstaklo osnivanje zasada na novim površinama tako što je prema svojim mogućnostima obezbedilo sadnice mesnim zajednicama, školama, lovačkim udruženjima i lokalnim samoupravama, istakla je pomoćnik direktora za šumarstvo u JP ,,Vojvodinašume“  Snežana Kovač. Na ovaj način, pokušavamo da premostimo problem koji proističe iz činjenice da u sistemu JP „Vojvodinašume“ ima sve manje raspoloživog zemljišta za podizanje novih šuma. Doniranjem sadnog materijala inspirišemo zainteresovane da se lično uključe i daju svoj doprinos da se slika šumovitosti Vojvodine popravlja permanentno iz godine u godinu.45

Ove godine smo donirali preko 2.000 komada kvalitetnih sadnica šumskih vrsta drveća proizvedenih  u sopstvenoj rasadničkoj proizvodnji. Rado prihvatamo inicijative obrazovnih ustanova, a saradnja sa Poljoprivrednom školom iz Futoga je posebno dragocena jer motiviše na timski rad i zajedničko staranje o sadnicama koje će vrlo brzo ulepšati predeo i ostvariti pozitivan uticaj na područje. Sigurna sam da je sadnja za školarce dragoceno iskustvo i da saznanje da na školskom imanju raste drveće koje su sami zasadili predstavlja jednu veoma lepu epizodu u razvoju odgovornih ljudi koji će biti nosioci ovog društva za samo nekoliko godina,  podsetila je Snežana Kovač.

IMG_3748

Na pravi način afirmacija ekološke svesti kod đaka i  zaštita poljoprivrednog zemljišta od vetra i erozije, glavni su akcenti  akcije,  na kojoj se zahvalio poslovodstvu  JP ,,Vojvodinašume“,  koordinator praktične nastave i upravnik ekonomata u Poljoprivrednoj školi ,,Futog“. Zoran Strizović .

DSC_1070

,,Po dva najbolja đaka iz svakog odeljenja sadili su  po jednu topolu, tako da će svako odeljenje imati svoje drvo,   koje će verovatno učenici obići recimo za 20 godina da vide kakva će to šuma biti.“

DSC_1066 40 sadnica topole zasađeno je danas a 100 sadnica je već posađeno duž kanala kao vetrozaštitni pojas.

Ovakve akcije JP ,,Vojvodinašume“ će biti nastavljene i na jesen.