Novi Sad, 08. decembar 2016. – JP Vojvodinašume je u novembru započelo novu sezonu pošumljavanja jesen 2016 / proleće 2017. Do kraja sezone, koja će trajati do proleća 2017 g. planirano je da se izvrši obnova šuma na površini od 1.500 hektara. Nove šume biće podignute na površini od 30 hektara, a popravka stanja u vidu melioracija i konverzija biće izvršena na površini od 70 hektara, što ukupno iznosi 1.600 hektara.

sadnica

Obim radova bi bio veći za još 250 hektara, koliko je pripremljeno za pošumljavanje setvom semena hrasta lužnjaka ali zbog izostanka uroda semena već dve godine za redom, ove površine biće održavane do nove sezone pošumljavanja.

hpim2908

hpim3258hpim3087

Za sve radove  obezbeđen je kvalitetan sadni materijal, proizveden u rasadničkoj proizvodnji JP„Vojvodinašume“. Najviše će biti posađeno sadnica topole, zatim vrbe, poljskog jasena, crnog bora, bagrema i crnog oraha.

hpim3080

Dugoročno opredeljenje poslovodstva JP Vojvodinašume je povećanje površina pod šumom, kako bi se promenila slika šumovitosti AP Vojvodine i ostvarile brojne korisne funkcije šume. S obzirom na to da Vojvodina predstavlja najobešumljeniju regiju u Evropi sa manje od 7% površine pod šumom, JP Vojvodinašume svake godine ulaže velike napore da uz redovnu obnovu, podiže i nove šume na površinama koje su mu dodeljene na upravljanje i gazdovanje.