U okviru delegacije skupštine Vojvodine na čelu sa njenim predsednikom gosp. István Pásztor koja je 23.11.2021. bila u radnoj poseti Vukovarsko – srijemskoj županiji bilo je i rukovodstvo JP „Vojvodinašume“ na čelu sa direktorom Kókai Rolandom i izvršnim direktorom za šumarstvo, ekologiju i razvoj Markom Marinkovićem.

Radna poseta je obuhvatila sastanak sa županom Damirom Dekanićem gde se pre svega razgovaralo o jačanju i intenziviranju saradnje, pre svega u oblasti projektnih aktivnosti kroz programe prekogranične saradnje. Zaključeno je da ove dve pogranične regije imaju zajedničke interese koje mogu lakše realizovati kroz čvrstu saradnju koristeći, kao i do sada, velike mogućnosti koje pružaju IPA fondovi, a od kojih korist imaju građani, privredne i druge institucije.

Ova poseta je potvrdila da prethodno institucionalizovana saradnja realizovana kroz potpisivanje Protokola o međusobnim odnosima, veoma pozitivan primer saradnje pograničnih regija, čime je iskazana čvrsta namera da se u narednom budžetskom periodu INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2021-2027, ona dodatno intenzivira i ojača.

U prethodnom periodu AP Vojvodina i Vukovarsko-srijemska županija realizovale su više projekata iz oblasti turizma, vanrednih situacija, poboljšanja poslovnog okruženja kroz edukacije kadrova i slično. Na konkretnim primerima pokazano je da postoji dobra volja i jasna namera da potpisani sporazumi ne ostaju samo na papiru, nego služe kao osnov za unapređenje saradnje.

Predsednik István Pásztor i župan Damir Dekanić prisustvovali su i sastanku predstavnika JP „Vojvodinašume“ i „Hrvatske šume“ (Uprave šuma podružnica Vinkovci) tokom kojeg se razgovaralo o pripremi zajedničkog projekta ova dva preduzeća za prijavu na program prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska Srbija.

Na ovom sastanku su nastavljeni razgovori o zajedničkom projektu JP “Vojvodinašume”  i „Hrvatske šume“, u vezi sa cirkularnom ekonomijom. Ovaj projekat podrazumeva otvaranje sabirno-logističkih centara, komunalnih kotlovnica/toplana i IT komponenti na lokacijama koje su u nadležnosti ovih preduzeća. Prilikom posete Vukovarsko-srijemskoj županiji, delegacija AP Vojvodine posetila je i Centar kompetencija za istraživanje i razvoj, kao i Šumarski muzej u Bošnjacima.