U organizaciji Udruženja Čepom do osmeha 09.12.2021, u hotelu „Sheraton“ u Novom Sadu održana je konferencija EKOSOP 2021. Konferencija ima za cilj ukazivanje na važnost i ulogu delovanja organizacija civilnog društva u sprečavanju štetnog uticaja klimatskih promena kroz cirkularnu ekonomiju i umrežavanje organizacija civilnog društva i donosioca odluka u Srbiji na nivou lokalne uprave, pokrajine i republike.

Prisutnima su se obratili Vanja Petković, predsednica udruženja “Čepom do osmeha”, Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, Roland Kókai  direktor JP “Vojvodinašume” i Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Direktor, Roland Kókai je istakao da je šumarstvo najbolji primer zelene i cirkularne ekonomije kao i da ova privredna grana ima važnu ulogu i sa socijalnog aspekta.

U prvom panelu pod nazivom „Socijalno preduzetništvo i cirkularna ekonomija“, iznete su aktuelne i korisne informacije od relevantnih predstavnika USAID Serbia, SMart Kolektiv, Fondacija Ana i Vlade Divac, Klaster Socijalnog Preduzetništva Kaspev, Univerziteta u Novom Sadu, Agencije za zaštitu životne sredine.

U drugom panelu “Ključ je u partnerstvu – primeri dobre prakse” izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj Marko Marinković je kroz ilustrativnu prezentaciju naveo brojne primere iz poslovne prakse preduzeća saradnje sa drugim institucijama kao i njenu važnost. Takođe, on se osvrnuo na trendove, položaj šumarstva u javnosti, ali je predstavio aktuelno stanje, primere zelene ekonomije i karakteristike samog preduzeća.