Predstavnici JP Vojvodinašume su u okviru projekta „Adriatic Model Forest“ od 14. do 16. oktobra učestvovali na konferenciji Mediteranske mreže modelnih šuma „MedForum“ u Skradinu u Hrvatskoj čiji je domaćin bila Šibensko-kninska županija.

„MedForum“ se svake godine održava u jednoj od zemalja gde postoje nove modelne šume ili inicijative za formiranje ovakvih šuma. Na ovogodišnjem su bili prisutni predstavnici modelnih šuma iz regija i zemalja koje su članovi Mediteranske mreže modelnih šuma (Španija, Italija, Francuska, Turska, Maroko, Alžir, itd.).

Sekretar Mediteranske mreže modelnih šuma g. Miguel Segur i konsultant i ekspert Rikardo Kastelini su predsedavali ovogodišnjim forumom. Drugog dana skupa, učesnici su imali priliku da obiđu pojedine lokalitete, područja buduće modelne šume u Dalmaciji među kojima je i Nacionalni park „Krka“.

Istovremeno sa „Medforumom“ održana je peta tehnička radionica u okviru projekta na kojoj je predstavljen strateški plan za buduću modelnu šumu u Dalmaciji. Tom prilikom su predstavnici svih partnerskih institucija bili u prilici da se upoznaju sa sadržajem i načinom izrade strateškog plana za modelnu šumu.