Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac u saradnji sa Muzejem Banata iz Temišvara -Rumunija, u istorijskom zdanju bastion Marije Terezije, 5. maja 2016. godine otvorilo je tematsku izložbu DUNAVSKA KLISURA – SRPSKA OBALA: Prirodna, kulturna i turistička baština Nacionalnog parka Đerdap.

Djerdap izlozba 1

Djerdap izlozba 2

 Istovremeno je postavljena izložba lovačkih trofeja Rumunije. Svečanom događaju prisustvovali su  i predstavnici JP „Vojvodinašume“ Goran Vučetić i Marius Olđa.

Lovacki trofeji R

Djerdap izlozba 3

Djerdap izlozba 4

Djerdap izlozba 5

Izložba DUNAVSKA KLISURA – SRPSKA OBALA:  Prirodna, kulturna i turistička baština Nacionalnog parka Đerdap.