Tokom proteklog vikenda grad Subotica je učestvovala u najmasovnijoj kulturnoj manifestaciji u Srbiji, i Evropi – „Noć muzeja“. Doprinos subotičkih ustanova kulture bio je skroman po kvantitetu ali superioran po kvalitetu. Ovoj akciji priključio se i Gradski muzej u Subotici sa svojom izložbom „Noć u šumi“ koju je podržalo JP “Vojvodinašume”, kojom se želelo ukazati na značaj šume, raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta koji čine šumsku zajednicu, sa posebnim osvrtom na zaštićene vrste.

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija proglasila je 2011. godinu za Međunarodnu godinu šuma.