Radi se o forvarderima najviše klase, sa najboljim ekonomskim i ergonomskim karakteristikama.
Ovo su mašine koje će raditi pun radni dan tj. „od mraka do mraka“…
Na povoljnim distancama i uslovima rada ovakav forvarder treba da privuče minimum 150m³ drvnih sortimenata.

Godišnje treba da privuče minimum 20.000m³.
Takođe, ovakve mašine zahtevaju dobro razvijenu mrežu šumskih puteva, kako njihove distance privlačenja ne bi prelazile 500m.

U tim situacijama oni su maksimalno isplativi, gde cena privlačenja sve sa opštim troškovima ne prelazi 500 din/m³.
Takođe, uslovi za rad operatera na ovoj mašini su najbolji mogući, ( džojstik, klima, grejanje, radio, okretna kabina…)

Ovi forvarderi su u potpunosti isplaćeni sopstvenim sredstvima, sa računa JP ,,Vojvodinašume“.
Jedan forvarder je za potrebe ŠG S.Mitrovica a jedan za ŠG Sombor.
JP ,,Vojvodinašume“  je u potpunosti  sada zaokružilo vršenje faze  privlačenja tehničkog drveta bez korišćenja spoljnih usluga drugih dobavljača.

Pored ovih forvardera krajem avgusta meseca, završena je i nabavka tzv. „Vučnog voza“, kamiona tegljača, sa niskonosećom prikolicom i kadom ( za prevoz šljunka, rizle…i dr). Sa ovim vučnim vozom možemo sada brzo i efikasno vršiti selidbu sve naše mehanizacije širom Vojvodine.

Ovakav koncept rada i nabavki mehanizacije, čini JP,, Vojvodinašume” veoma efikasnim i predstavlja dobru osnovu za realizaciju ciljeva poslovanja preduzeća u obavljanju osnovnih delatnosti, i koje u punom kapacitetu može odgovoriti na najzahtevnije zadatke, pogotovo u vreme nedostatka radne snage i neadekvatnog  tržišta usluga u šumarstvu.

 

Roland Kokai, direktor JP ,,Vojvodinašume“ o novim Forvarderima u Moroviću, izjava na srpskom jeziku https://youtu.be/J268ilESdPY

Roland Kokai, direktor JP ,,Vojvodinašume“ o novim Forvarderima u Moroviću, izjava na mađarskom jeziku https://youtu.be/xhNX2sZB7oo