Međunarodni dan šuma koji se obeležava 21. marta je prilika da se podsetimo značaja ovog resursa i potrebe njegove zaštite i očuvanja. Šume ne pružaju samo materijalnu korist, već i ono što često zaboravljamo, a to su brojne opštekorisne funkcije (zdravstvena, zaštitna, rekreativna i dr.).

JP „Vojvodinašume“ obeležava ovaj dan aktivnostima čiji je cilj da se doprinese povećanju svesti o potrebi očuvanja šuma i šumskih ekosistema. Najvažniji akteri u obeležavanju ovog važnog datuma su najmlađi odnosno učenici osnovnih i srednjih škola iz mnogih naseljenih mesta u Vojvodini sa kojima  JP „Vojvodinašume“ planira više zajedničkih aktivnosti na različitim lokacijama.

Iako je poslednji ovosezonski sneg mozda donekle odložio planirane aktivnosti, najveći broj njih će ipak biti održan a zaposleni JP „Vojvodinašume“ će ovom prilikom u učionicama, ali i na terenu, najmlađim sugrađanima ukazali na značaj šuma, ne samo za čoveka, već i za biljni i životinjski svet.

Tokom današnjeg ali i narednih dana upoznaćemo ih sa tehnologijom proizvodnje sadnog materijala u cilju obnavljanja postojećih i podizanja novih šuma, načinom  nege i zaštite šuma, kao i sa svim korisnim funkcijama koje one pružaju. Ovom prilikom biće predstavljena i upotreba savremene tehnologije koja se koristi u JP „Vojvodinašume“ tokom gazdovanja šumama: video nadzor u cilju preventivnog i blagovremenog delovanja radi zaštite šuma od požara i upotreba bespilotne letelice prilikom prikupljanja terenskih podataka za kvalitetno planiranje gazdovanja i dr. Najmlađi će imati priliku i da dobiju novo pripremljenu knjižicu pod nazivom „Kako postati šumski istraživač“.

U okviru Forestflow projekta, deci škola iz Višnjićeva, Morovića i Jamene biće prezentovan sam projekat, opasnosti od poplava, uticaj poplava na šume i šumarstvo i značaj šuma u odbrani od poplava.

Zajedničke akcije pošumljavanja i akcije čišćenja manjih divljih deponija sa lokalnim organizacijama ili školama biće sprovedene kada se za to steknu neophodni terenski i vremenski uslovi a verujemo da će to biti već naredne nedelje.

U okviru obeležavanja dana šuma, JP „Vojvodinašume“ uzeće učešće i u manifestaciji „Novosadsko proleće“ na novosadskom Spens-u gde će pored edukativnog programa u Eko kutku biti promovisan film o monitoringu orla belorepana. Svim posetiocima ove manifestacije biće uručeni promo materijali kao i vrećice u kojima su žirevi sa uputstvom za sadnju.

Pobrojane aktivnosti će doprineti što većem uključivanju javnosti u obeležavanju ovog ekološki važnog datuma ali i povećanju svesti o značaju i važnosti šuma.