Na celoj planeti se 21. marta obeležava Međunarodni dan šuma. To je prilika da se podsetimo značaja ovog prirodnog bogatstva i potrebe njegove zaštite i očuvanja. Šume ne pružaju samo materijalnu korist, već i ono što često zaboravljamo, a to su brojne opštekorisne funkcije, koje su neprocenjive (zdravstvena, zaštitna, rekreativna i dr.). .

JP „Vojvodinašume“ je obeležilo ovaj dan aktivnostima čiji je cilj bio da se doprinese povećanju svesti o potrebi očuvanja šuma i šumskih ekosistema. Obeležavanje ovog dana podeljeno je sa učenicima osnovnih i srednjih škola iz mnogih naseljenih mesta, na više lokacija.

Zaposleni JP „Vojvodinašume“ su ovom prilikom u učionicama, ali i na terenu, najmlađim sugrađanima ukazali na značaj šuma, ne samo za čoveka, već i za biljni i životinjski svet.

Sombor 3

Tokom današnjeg dana upoznali smo ih sa tehnologijom proizvodnje sadnog materijala u cilju obnavljanja postojećih i podizanja novih šuma, načinom  nege i zaštite šuma, kao i sa svim korisnim funkcijama koje one pružaju. Ovom prilikom, predstavljena je i upotreba savremene tehnologije koja se koristi u JP „Vojvodinašume“ tokom gazdovanja šumama: video nadzor u Deliblatskoj peščari u cilju preventivnog i blagovremenog delovanja radi zaštite šuma od požara i upotreba bespilotne letelice prilikom prikupljanja terenskih podataka za kvalitetno planiranje gazdovanja i dr.

Deca osnovnih škola iz Morovića, Višnjićeva, Klenka, Platičeva i Kupinova su upoznata sa stanjem i vrednostima šuma. Imali su priliku da vide kako se sprovodi  jedna od mera nege – osvetljavanje  hrastovog podmlatka. Hrastove šume na području Srema su najvrednije šume u našem okruženju.

Mitrovica 2

Šumsko Gazdinstvo ,,Sremska Mitrovica“

Mitrovica 1

20160321_110317

20160321_112650

Učenici osnovne škole ”Majšanski put” iz Subotice prisustvovali su prezentaciji na temu “Očuvajmo šume“. Deci su podeljene knjige “Ekološki kviz u Gornjem podunavlju”, promotivni materijal o značaju i vrednosti šuma, kao i sadnice crnog bora proizvedene u jednom od petnaest rasadnika JP „Vojvodinašume“. Deca su zasadila sadnice prateći uputstva, uz poruku koja im je upućena; posadićemo svoju šumu za zeleniju okolinu, da bismo mogli da uživamo u svim njenim blagodetima.

Sombor 2

 Šumsko Gazdinstvo ,,Sombor“

Sombor 4

DSC00950

Učenicima OŠ „Paja Marganović“ iz Deliblata značaj šuma, zaštite životne sredine i svih vrednosti prirode prikazan je šetnjom „stazom zdravlja“ u SRP „Deliblatska peščara“. Deca su takođe imala priliku da prisustvuju upotrebi video nadzora u cilju zaštite šuma od požara (blagovremena detekticija i lociranje pojave požara).  Područje Deliblatske peščare spada u najugroženija područja od požara na širem prostoru.

Banat 4

 Šumsko gazdinstvo ,,Banat“ Pančevo

Banat 5

Učenicima srednje tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“ (šumarski smer), stručni kadar JP „Vojvodinašume“ organizovo je predavanje na temu „Planiranje gazdovanja šumama“. Buduće kolege su imale priliku da pored teorijskog dela prisustvuju i demonstraciji leta bespilotne letelice koju JP „Vojvodinašume“ koristi za prikupljanje jednog dela podataka za izradu osnovnih planskih dokumenata.

Novi Sad 4

Šumsko Gazdinstvo ,,Novi Sad“

Novi Sad 2

 

SegWay 1 (2)

          Novi Sad, razgovori u centru i podsećanja, da su šume izvor života.

DSC_0094