Međunarodni dan šuma koji se obeležava 21. marta je prilika da se podsetimo značaja ovog resursa i potrebe njegove zaštite i očuvanja. Šume ne pružaju samo materijalnu korist, već i ono što često zaboravljamo, a to su brojne opštekorisne funkcije (zdravstvena, zaštitna, rekreativna i dr.).

JP „Vojvodinašume“ obeležava ovaj dan aktivnostima čiji je cilj da se doprinese povećanju svesti o potrebi očuvanja šuma i šumskih ekosistema. Najvažniji akteri u obeležavanju ovog važnog datuma su najmlađi odnosno deca predškolskog uzrasta, učenici osnovnih i srednjih škola iz mnogih naseljenih mesta u Vojvodini sa kojima JP „Vojvodinašume“ planira više zajedničkih aktivnosti na različitim lokacijama.

Iako je poslednji ovosezonski sneg možda donekle odložio planirane aktivnosti, najveći broj njih je ipak održan, a zaposleni JP „Vojvodinašume“ su ovom prilikom u učionicama, ali i na terenu najmlađim sugrađanima ukazali na značaj šuma, ne samo za čoveka, već i za biljni i životinjski svet.

Među njima je bilo stotinak dece iz osnovnih škola „23 Oktobar“ i  „Milivoj Petkovic – Fecko“ iz Klenka,  “Filip Višnjić” iz Morovića i Višnjićeva, “Dušan Vukasović Diogen” iz Kupinova“.

Tokom jučerašnjeg ali i narednih dana upoznaćemo ih sa tehnologijom proizvodnje sadnog materijala u cilju obnavljanja postojećih i podizanja novih šuma, načinom  nege i zaštite šuma, kao i sa svim korisnim funkcijama koje one pružaju. 

Ovom prilikom je predstavljena i upotreba savremene tehnologije koja se koristi u JP „Vojvodinašume“ tokom gazdovanja šumama. Video nadzor u cilju preventivnog i blagovremenog delovanja radi zaštite šuma od požara je predstavljena u osnovnoj školi „Isidora Sekulić“ u Pančevu gde su se učenici petog razreda  upoznali sa delom radova u šumama kojima JP „Vojvodinašume“ gazduje i održivo ih koristi, čuvajući njihovu ekosistemsku ravnotežu i biološku raznovrsnost; dok će upotreba bespilotne letelice prilikom prikupljanja terenskih podataka za kvalitetno planiranje gazdovanja biti prezentovana deci iz Poljoprivredne škole sa domom učenika iz Futoga.

Najmlađi iz predškolske ustanove „Pčelica“ iz Apatina  imali su priliku i da dobiju novo pripremljenu knjižicu pod nazivom „Kako postati šumski istraživač“ ali i da se druže sa našim kolegama.

U okviru Forestflow projekta, deci škola iz Višnjićeva, Morovića i Jamene  prezentovan je projekat –  opasnosti od poplava, uticaj poplava na šume i šumarstvo i značaj šuma u odbrani od poplava.

Zajedničke akcije pošumljavanja i akcije čišćenja manjih divljih deponija sa lokalnim organizacijama ili školama biće sprovedene kada se za to steknu neophodni terenski i vremenski uslovi, a verujemo da će to biti već naredne nedelje.

U okviru obeležavanja dana šuma, JP „Vojvodinašume“  uzelo je učešće i u manifestaciji „Novosadsko proleće“ na novosadskom Spens-u gde je pored edukativnog programa u Eko kutku promovisan i film o monitoringu orla belorepana. Svim posetiocima ove manifestacije  uručeni su promo materijali kao i vrećice u kojima su žirevi sa uputstvom za sadnju.

Pobrojane aktivnosti su doprinele što većem uključivanju javnosti u obeležavanju ovog ekološki važnog datuma ali i povećanju svesti o značaju i važnosti šuma. U ovogodišnjem obeležavanju dana šuma učestvovalo je preko 300 dece.