Na osnovu Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/14), Ugovorom o ustupanju na korišćenje delova ribarskih područja “Srem”, “Banat” i “Bačka” br. 130-401-872/2016-04 od 01. 03. 2016. godine potpisanim sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, JP “Vojvodinašume” je dobilo na korišćenje sledeće ribolovne vode:

                     Ribarska područja:

  • RP “Srem” Dunav od 1.233 do 1.187 km
  • RP “Srem” Sava od 207 do 123 km
  • RP “Srem” Sava od 96 do 49 km
  • RP “Srem” Studva
  • RP “Banat” Dunav od 1.112 do 1.075 km
  • RP “Bačka” Dunav od 1.367 do 1.297 km.

  IMG_0014

 JP “Vojvodinašume” je  upravljač Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”, Specijalnog rezervata prirode “Deliblatska peščara”, Specijalnog rezervata prirode “Koviljsko-petrovaradinski rit” i Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara”, na ribolovnim vodama Dunava (1.433 – 1.367 km) u okviru  granica Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”, ribolovnim vodama Dunava (1.091 – 1077 km) – lokalitet Labudovo okno u okviru granica Specijalnog rezervata prirode “Deliblatska peščara”, ribolovnim vodama u okviru granica Specijalnog rezervata prirode “Koviljsko-petrovaradinski rit” i ribolovnim vodama u okviru granica Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara”, u skladu sa propisima o njihovom korišćenju i zaštiti određenim Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 45/01),

  IMG_0048

 Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode “Deliblatska peščara” (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 03/02), Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode “Koviljsko-petrovaradinski rit” (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 27/98) i Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara” (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 56/94), ustanovilo za rekreativni i sportski ribolov (režim zaštite II i III stepena) i privredni ribolov (režim zaštite III stepena) ribarska područja “Gornje Podunavlje” (odluka br. 560/VI-4a) i “Labudovo okno” (odluka br. 560/VI-4b), kao i za rekreativni i sportski ribolov (režim zaštite II i III stepena) ribarsko područje “Koviljsko-petrovaradinski rit” (odluka br. 1461/VII-15) i ribarsko bodručje “Obedska bara” (odluka br. 3748/IX-7).

  IMG_0070

              Ribarska područja u okviru zaštićenih područja:

RP “Gornje Podunavlje” Dunav od  1.433 km do 1.367 km;

  • RP “Labudovo okno” Dunav od 1.091 km do 1.077 km;
  • RP “Koviljsko-petrovaradinski rit”;
  • RP “Obedska bara”.

JP „Vojvodinašume“ koristi ribarska područja na osnovu zakonskih propisa, privremenih, srednjoročnih i godišnjih programa upravljanja delovima ribarskih područja. Programima (privremenim, srednjeročnim i godišnjim) definisane su sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg korišćenja ribljeg fonda.

 IMG_0100

Korišćenjem su obuhvaćene  mere na unapređenju fonda najvažnijih vrsta rečnih riba (smuđ, štuka, šaran, som…), kao i privredni i rekreativni ribolov.

JP „Vojvodinašume“ je korišćenje ribarskih područja na terenu organizovalo preko svojih ogranaka preduzeća

ŠG „Sombor“ – Sombor, RP „Gornje Podunavlje” – Dunav od 1.433 do 1.367 km;

ŠG „Novi Sad” – Novi Sad, RP „Bačka” – Dunav od 1.345 do 1.297 km, RP „Srem” – Dunav od 1.233 do 1.215 km i RP „Koviljsko-petrovaradinski rit“;

ŠG „Banat“ – Pančevo, RP „Srem” – Dunav od 1.215 do 1.187 km, RP „Banat“ od 1.112 do 1.075 km i RP „Labudovo okno“;

 ŠG „Sremska Mitrovica” – Sremska Mitrovica, RP „Srem” – Sava od 207 do 123 km , RP „Srem“ – Sava od 96 do 49 km i RP „Obedska bara“; Vojvodinašume-Lovoturs – Petrovaradin; RP „Bačka“ od 1.367-1.345 km ).